Referencje:


 • Dunaj - Finanse sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności windykacyjnej świadczy usługi specjalistyczne dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków i podmiotów gospodarczych niezależnie od wielkości i wartości należności. 
 • aktualnie Dunaj - Finanse sp. z o.o. prowadzi kilkadziesiąt tysięcy spraw. 
 • w ramach świadczonych usług Dunaj - Finanse sp. z o.o. oferuje odzyskiwanie wierzytelności od dłużników będących zarówno podmiotami gospodarczymi jak i osobami fizycznymi. 
 • ze względu na strukturę terenową Dunaj - Finanse sp. z o.o. specjalizuje się również w prowadzeniu windykacji bezpośredniej. 
 • w Dunaj - Finanse sp. z o.o. funkcjonuje wyspecjalizowany dział prawny. 
 • po zakończeniu działań o charakterze prawnym windykację w postępowaniu przedegzekucyjnym i po uzyskaniu tytułu wykonawczego, nawet po ewentualnej bezskutecznej egzekucji komorniczej w dalszym etapie dalej prowadzi dział windykacji, zgodnie ze wskazówkami działu prawnego.
 • Zaufało nam już szereg podmiotów, z którymi na podstawie indywidualnie opracowanych umów prowadziliśmy współpracę w zakresie naszej dzialaności. Współpracowaliśmy już m.in. z:

Rynek finansowy:

 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group-w głównej mierze należności związane z ubezpieczeniami finansowymi (gwarancje ubezpieczeniowe, kredyty kupieckie, ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych, ubezpieczenia należności leasingowych, ubezpieczenia kredytów samochodowych, hipotecznych, budowlano-hipotecznych, konsumpcyjnych oraz ubezpieczenia sprzedaży ratalnej). Sprawy związane bezpośrednio z kredytami: konsumpcyjnymi, samochodowymi i hipotecznymi. Należności z tytułu regresów z ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych oraz niezapłaconych składek od klientów.
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group,
 • HMP Polska sp. z o.o.,
 • ROYAL Polska TUnŻ S.A.,
 • W wyniku podpisanej  z jednym z największych banków w Polsce umowy windykacyjnej Dunaj-Finanse sp. z o.o. przyjąła do windykacji portfel obejmujący wolumen  kilku tysięcy spraw związanych z niespłaconymi kredytami samochodowymi,
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK).

Rynek medyczny i farmaceutyczny:

 • Cefarm Częstochowa S.A.

Rynek innych usług:

 • Dunaj - Finanse sp. z o.o. prowadził windykację dla branży hotelarsko-turystycznej. Klientem była spółka posiadająca hotele w Warszawie oraz ośrodki wypoczynkowe w okolicach Warszawy,
 • Dunaj - Finanse sp. z o.o. nawiązał współpracę ze znaną na Pomorzu Agencją Reklamowa-Clamo Clamare,
 • Dunaj - Finanse sp. z o.o. posiada kilku klientów z branży budowlanej,
 • zleceniodawcą Dunaj - Finanse sp. z o.o. był wydawca gazety giełdowej Parkiet-Parkiet-Media S.A.