Regiony windykacyjne:


Skuteczność działalności Dunaj - Finanse sp. z o.o. to m.in. rezultat dobrze ukształtowanej struktury spółki i podziału pracy. Terytorium Polski zostało podzielone na regiony windykacyjne:

I. Region centralny:

Siedziba regionu centralnego znajduje się przy ul. Adama Mickiewicza 63 w Warszawie, w siedzibie głównej Dunaj - Finanse sp.  z o.o.    

 

II. Region śląski:

Siedziba Dunaj - Finanse sp. z o.o. w regionie śląskim znajduje się w Katowicach przy ul. Przemysłowej 10 lok. 428, 40-020 Katowice.