Szkolenia:


  • Dunaj - Finanse sp. z o.o. jest spółką prowadzącą szkolenia z zakresu windykacji należności oraz jej prawnych elementów. W czasie szkoleń kładziemy największy nacisk na aspekty praktyczne oraz skuteczność podjętych działań, odwołując się do konkretnych przepisów. Proponując konkretne rozwiązania bazujemy na doświadczeniu zdobywanym od lat przez pracowników naszej spółki, co pozwala do instytucji przewidzianych w prawie dodać praktyczne wskazówki, które pozwalają osiągnąć większą skuteczność.
  • Podając przykłady odwołujemy się praktyki zawodowej co powoduje, że przedstawione przypadki nie są oderwane od rzeczywistości. Szkolenie prowadzone przez Dunaj - Finanse sp. z o.o. jest aktualizowane na dzień szkolenia, tak aby przedstawić rozwiązania aktualne. Staramy się również zapoznać Państwa z instytucjami i rozwiązaniami de lege ferenda, czyli takimi które mają obowiązywać w niedalekiej przyszłości.
  • Temat szkolenia jest dostosowywany indywidualnie do Państwa potrzeb. Szczególnie interesujący Państwa temat czy zagadnienie zostanie rozszerzone, a jeśli nie ma go w programie głównym szkolenia, na Państwa życzenie zostanie opracowany moduł poświęconytej tej tematyce.
  • Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiał szkoleniowy, z którego będziemy korzystać w trakcie szkolenia, a później może się przydać przy zastosowaniu naszych rozwiązań w praktyce.
  • Na koniec należy zaznaczyć, że każdy z uczestników ma prawo kontaktu z Dunaj - Finanse sp. z o.o. po przeprowadzonym szkoleniu, w celu pomocy z zakresu szkolenia, gdyż bierzemy pełną odpowiedzialność za nasz materiał i rozwiązania.
  • Tematem przeprowadzonego przez nas szkolenia były m.in.: ”Praktyczne aspekty windykacji należności” dla pracowników PFRON w Warszawie. Szkolenie zostało przeprowadzone w Warszawie, a w ciągu dwóch dni jego uczestnicy w przyjemnej atmosferze pogłębili swoją wiedzę m.in. na temat: outsourcingu, wierzytelnościach na gruncie prawa podatkowego, rejestrach wierzytelności i przyszłych w nich zmianach, windykcji wobec spółki akcyjnej i szeregu innych praktycznych aspektów windykacji.
  • Jeżeli jesteście Państwo zainteresowaniu szkoleniem dopasowanym do Państwa potrzeb prosimy o kontakt na adres mailowy: info@dunajfinanse.pl ze wskazaniem interesującego Państwa zagadnienia.