Dział windykacji:


  • Dział windykacji to podstawowy departament firmy Dunaj - Finanse sp. z o.o. Zajmuje on najważniejsze miejsce w strukturze spółki, również dlatego, że w dziale tym jest zatrudnionych najwięcej osób. W tym dziale przeprowadzany jest proces windykacji przedsądowej i przedegzekucyjnej. Na tym etapie możliwe jest zawarcie ugody bez wykorzystywania przymusu państwowego w postaci sądów, prokuratur i komorników.
  • Dział windykacji przewagę nad konkurencyjnymi firmami zdobywa dokładną analizą każdego przypadku, z góry przewidzianym podziałem pracy na mniejsze zespoły, od początku określoną strategią i celami działania.
  • Istotnym narzędziem, pomocnym w wykonywaniu zadań przez pracowników działu windykacji jest rozbudowany system informatyczny, pozwalający na sprawne nawiązanie kontaktu i zapoznanie się z konkretną sprawą. System automatycznie dostosowuje procesy do konkretnej sprawy tak, aby windykacja wierzytelności była możliwie najbardziej efektywna.
  • Dzięki zorganizowanej pracy całego działu windykacji, w którym zatrudnione są osoby od wielu lat związane z windykacją należności z różnych portfeli, możliwe jest sprawne załatwienie konkretnej sprawy. Taki stosunek do sprawy pozwala nam dokładnie zapoznać się z sytuacją faktyczną danej osoby, jej możliwościami spłaty zadłużenia, a także przedstawienie istniejących rozwiązań.
  • Dział windykacji wbrew pozorom jest w naszej spółce, po to by Państwu pomóc. Współpraca z pracownikami tego departamentu pozwoli na spłatę zadłużenia w najmniej uciążliwy sposób.