Struktura organizacyjna:


  • Dunaj - Finanse sp. z o.o. zatrudnia pracowników w różnych regionach Polski, tak aby windykacja była prowadzona efektywnie. W Warszawie mieści się centrala spółki, gdzie nadzorowane są wszystkie działania windykacyjne jednostek terenowych.
  • Strukturę terenową stanowią aktualnie 2 regiony windykacyjne (centralny oraz śląski). Każdym regionem kieruje koordynator regionalny. Windykatorzy działają w obrębie poszczególnych regionów. Flota samochodów udostępnionych windykatorom, ułatwia nawiązanie kontaktu osobistego z dłużnkiem. Wysokie kwalifikacje pracowników zapewniają obsługę na najwyższym poziomie, tak aby windykacja była prowadzona w sposób rzetelny, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki. W Dunaj - Finanse
    sp. z o.o. zatrudnieni są m.in.: prawnicy, ekonomiści, osoby rekrutujące się z policji i wojska.