Dział prawny:


  • Dział prawny to drugi po dziale windykacji departament w strukturze Dunaj - Finanse sp. z o.o. Obecnie trzon działu prawnego tworzą radcowie prawni, aplikanci radcowscy, prawnicy będący absolwentami najlepszych wydziałów prawa w Polsce, wyspecjalizowani w zakresie działalności spółki. Zatrudnieni prawnicy są wysoko wykwalifikowani, posiadają niezbędną wiedzę teoretyczną i potrzebą praktykę, co pozwala sprawnie przeprowadzić postępowania sądowe. Są oni wspierani przez prawników in-spe, studentów renomowanych uczelni, którym umożliwia się prowadzenie poszczególnych spraw, zapoznawanie się z metodyką pracy mecenasa, jak również pracę w zespole, który zapewnia potrzebny progres i pogłębienie wiedzy zdobywanej podczas studiów. Specjalnie stworzony dla działu prawnego, rozbudowany system informatyczny, sprzężony z aktualnymi danymi z bazy windykacji pozwala na kontrolowanie wielu postępowań jednocześnie. To właśnie w tym departamencie zapadają decyzję o skierowaniu konkretnych spraw na drogę postępowania sądowego (administracyjnego, cywilnego, egzekucyjnego, karnego, upadłościowego, podatkowego).
  • Dział prawny jest odpowiedzialny za nadzór nad sprawami toczącymi się przed sądami na terenie całej Polski, kontakt z wydziałami, obieg pism procesowych, składanie zeznań, występowanie w charakterze oskarżycieli posiłkowych i szeregu innych kwestii wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej. Dział prawny odpowiada także za nadzór nad sprawami skierowanymi do postępowania egzekucyjnego.      
  • Należy podkreślić, że dział prawny jest ostatnią możliwością zawarcia porozumienia w postaci ugody i polubownego załatwienia konkretnej sprawy, jeżeli nie udało się tego dokonać podczas kontaktów z pracownikami działu windykacji.
  • W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: info@dunajfinanse.pl lub przez formularz w zakładce Kontakt on-line.