Najczęściej zadawane pytania:


 

Co to jest numer ID pisma i gdzie go znajdę?

To kod weryfikacyjny znajdujący się w lewym, górnym rogu każdego pisma. O podanie tego numeru zostaniecie Państwo poproszeni na poczatku rozmowy celem zapoznania się z Państwa sprawą.

 

Czy istnieje możliwość rozłożenia mojego zadłużenia na raty?

Oczywiście. W Dunaj-Finanse sp. z o.o. rozumiemy, że jednorazowa spłata zadłużenia może stanowić problem. Dział windykacji jest po to, by Państwu pomóc ten problem rozwiązać. W Dunaj - Finanse sp. z o.o. kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdej osoby. Dla nas przede wszystkim liczy się chęć współpracy, która otwiera szereg możliwości elastycznego dopasowania się do konkretnej sytuacji. W celu rozłożenia zadłużenia na mniejsze, regularne raty, prosimy o kontakt z działem windykacji, w którym przydzielony do każdej osoby pracownik po dokonaniu analizy Państwa sprawy będzie mógł zaproponować rozsądne rozwiązanie.

 

Co zyskuję spłacając całe zadłużenie jednorazowo?

Spłacając zadłużenie w jednej racie uzyskują Państwo szereg korzyści. W Dunaj - Finanse sp. z o.o. doceniamy Państwa czas. Deklaracje jednorazowej spłaty całego zadłużenia stawia Państwa w grupie osób szczególnych, dla których możliwe są pewne ustępstwa w naszej procedurze. Możemy tu wymienić tytułem przykładu- możliwość większej elastyczności w zawarciu ugody. Należy tutaj także wspomnieć, że spłacając należność jednorazowo po pierwsze zmniejszają się koszty, a po drugie oszczędzają Państwo środki na odsetkach, które musielibyśmy naliczać do dnia zapłaty całego zadłużenia.

 

A co jeśli nie podejmę współpracy z Dunaj - Finanse sp. z o.o.?

Brak podjęcia współpracy, unikanie rozmów z pracownikiem Dunaj - Finanse sp. z o.o. jest zdecydowanie najgorszym rozwiązaniem. Brak porozumienia lub wręcz unikanie dialogu to dla nas znak, że nie możemy wypracować rozsądnego, polubownego rozstrzygnięcia. Zmusza nas to do podjęcia szeregu działań windykacyjnych i prawnych. Jeżeli działania windykacyjne nie przyniosą rezultatu, sprawa jest kierowana do działu prawnego w celu m.in. skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego, a następnie do egzekucji komorniczej. Dział prawny analizuje sprawę, w celu wszczęcia wszelkich przewidzianych przez prawo procedur skłaniających taką osobę do spłaty zadłużenia, nie wyłączając m.in.: w uzasadnionych przypadkach nawet zawiadomień do prokuratur o mozliwości popełnienia przestepstwa, analizy sprawy pod kątem podatkowym, wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników, a także do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sadowym.

 

Mam małe zadłużenie, więc po co mam się nim przejmować?

Takie podejście również nie jest najlepszym rozwiązaniem. Należy pamiętać, że nawet od najmniejszego zadłużenia od świadczeń pieniężnych wierzyciel ma prawo pobierać odsetki, które będą narastały sukcesywanie aż do dnia zapłaty. Poza odsetkami w wyniku braku chęci współpracy z Państwa strony Dunaj - Finanse sp. z o.o. podejmuje szereg czynności, które ostatecznie będą mogły niepotrzebnie zwiększyc dochodzoną należność. 

 

Co zrobić po otrzymaniu wezwania od Dunaj - Finanse sp. z o.o.?

Po pierwsze dokładnie przeczytać z jakiego tytułu i dlaczego Dunaj - Finanse sp. z o.o. wysłała do Państwa wezwanie. Jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące zasadności lub wysokości zadłużenia, albo też chcą nawiązać współpracę prosimy o kontakt telefoniczny na numer podany na wezwaniu. Możliwy jest rówież kontakt przez stronę internetową w zakładce Kontakt on-line. Przeprowadzona rozmowa z przydzielonym do Państwa sprawy pracownikiem pozwoli rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości, pozwalając rozstrzygnąć kwestie w sposób satysfakcjonujący obie strony. Prosimy o podanie Państwa imienia i nazwiska, określenia sprawy w jakiej Państwo się z nami kontaktujecie, a także numeru pisma w celu sprawniejszego zidentyfikowania Państwa sprawy (lewy, górny róg każdego pisma).

 

Windykacja to jedno, a ja zacznę robić coś w kierunku uregulowania zadłużenia dopiero jak sprawa trafi do działu prawnego lub dopiero jak sąd wyda orzeczenie w mojej sprawie.

Zdecydowanie niepożądane podejście. Dział windykacji jest po to by Państwu pomóc, to właśnie na tym etapie, mogą Państwo załatwić swoją sprawę szybko, rozłożyć zadłużenie na elastyczne raty, wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Kiedy sprawa przechodzi z działu windykacji do działu prawnego możliwość polubownego załatwienia Państwa sprawy znacząco się zmniejsza (co nie oznacza jednak, że jest ona całkowicie niemożliwa). Prawnicy dokonują dokładnej analizy konkretnego stanu faktycznego, tworzą szereg koncepcji prawnych tak, aby ściągnąć zaległą należność jak najszybciej. Kierują sprawy na drogę postępowania cywilnego, egzekucji, a jeżeli analiza sprawy ujawni znamiona przestepstwa decydują się na skierowanie sprawy do Prokuratury. Nalezy pamietać, że orzeczenie sądu nigdy nie jest korzystne dla żadnej ze stron. Z działalnością sądu mogą wiązać się dodatkowe koszty, których można uniknąć kontaktując się przed wszczęciem postępowania.

 

Czy istnieje możliwość zawarcia ugody, gdy sprawa jest już u komornika?

W Dunaj-Finanse sp. z o.o. kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdej osoby, co znacząco różni nas od konkurujących firm. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszą firmą, gdyż jest to sytuacja wyjątkowa, ale możliwa, zwłaszcza gdy przedstawią nam Państwo rozsądne propozycje ugodowe.

 

Mam olbrzymie długi. Nawet jakbym chciał zacząć je spłacać to i tak nie dam rady. Co robić?

Z trudnej sytuacji zawsze istnieje jakieś wyjście. Na pewno nie należy odstawić długów na bok i udawać, że ich nie ma. To tylko pogarsza sytuację, która ze złej może się jedynie zrobić jeszcze gorsza. W takiej sytuacji trzeba doliczyć odsetki, koszty, opłaty związane z działalnością chociażby sądów. W Dunaj - Finanse sp. z o.o. cały czas powtarzamy, że dla nas liczy się chęć współpracy, dobra wola i zainteresowanie problemem spłaty należności. W przedstawionej w pytaniu sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie, na którym przedstawimy możliwe rozwiązania, dopasowane do konkretnego przypadku.

 

Dlaczego mam podjąć współpracę z Dunaj-Finanse?

Podjęcie współpracy z Dunaj - Finanse sp. z o.o. to najlepsze rozwiązanie. Wielokrotnie podkreślamy, że w naszej spółce stawiamy duży nacisk na indywidualne podejście do każdej sytuacji. To z jednej strony pozwala bardzo dokładnie zanalizować każdy przypadek, z drugiej płyną oczywiste korzyści dla Państwa. Każda sprawa w dziale windykacji ma swojego opiekuna, jest prowadzona od początku do końca przez jedną osobę, co pozwala na dokładne zapoznanie się z Państwa sytuacją zarówno w chwili powstania zobowiązania jak również w chwili, w której się kontaktujemy. Opiekun Państwa sprawy może przedstawiać propozycję rozwiązań, uwzględniać Państwa sugestię, co powoduje, że zadłużenie nie będzie uciążliwe. W Dunaj - Finanse sp. z o.o. nie ma przegranych spraw. Wcześniej lub później dwie strony sporu muszą się porozumieć.

 

Otrzymałem nakaz zapłaty, chcę wpłacić kwotę zasądzoną przez sąd. Co mam zrobić?

Prosimy o kontakt telefoniczny z Dunaj - Finanse sp. z o.o. w celu ustalenia rachunku bankowego, terminu spłaty i innych szczegółowych kwestii.

 

Przyjechał do mnie windykator z Dunaj-Finanse sp. z o.o. Co robić w takiej sytuacji?

Najlepszym rozwiązaniem będzie nie unikanie kontaktu z przedstawicielem naszej spółki. Windykator, podobnie jak pracownicy działu windykacji może zaproponować Państwu merytoryczne rozwiązania, sposoby załatwienia konkretnej sprawy. Bezpośrednia rozmowa jest lepsza od kontaktu telefonicznego, mogą Państwo przedstawić swoje racje, dokumenty i spokojnie porozmawiać bez potrzeby przyjeżdżania osobiście do siedziby Dunaj-Finanse sp. z o.o. lub ponoszenia kosztów rozmowy telefonicznej. W szczególności nalezy podkreślić, że przyjazd windykatora ma na celu jedynie kontakt z drugą stroną w celu dokonania stosownych ustaleń.