Oferta:


Podstawowym przedmiotem działalności Dunaj - Finanse sp. z o.o. jest windykacja należności oraz szeroko rozumiany obrót wierzytelnościami. W ramach tej działalności w szczególności prowadzimy:

Dodatkowe usługi świadczone przez Dunaj - Finanse sp. z o.o. to m.in.:

  • usługi scoringowe dla banków i innych instytucji finansowych (weryfikacja danych podanych przez kredytobiorców),
  • szkolenia z zakresu szeroko rozumianego dochodzenia należności,
  • ocena stanu majątkowego na potrzeby underwrittingu ubezpieczeniowego lub sytuacji majątkowej na potrzeby zdolności kredytowej czy też zasadności skierowania sprawy na drogę sądową i egzekucyjną,
  • likwidacja szkód z ubezpieczeń finansowych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani usługą dopasowaną do indywidualnych potrzeb prosimy o kontakt.