Monitoring:


  • Monitoring należności to ważny element działalności Dunaj - Finanse sp. z o.o. dlatego też został stworzony rozbudowany, codziennie aktualizowany system informatyczny. Program wymusza pewne procesy automatycznie, tak aby nadzór nad spłatami należności był jak najbardziej efektywny. System pozwala na skuteczny monitoring spłaty każdej należności. Z jednej strony rozbudowany schemat procesów pozwala na indywidualne podejście do każdej sprawy, a jego elastyczność ułatwia spłatę zadłużenia, z drugiej zaś ułatwia nadzór nad przestrzeganiem zasad i harmonogramu spłat każdego zadłużenia nie dopuszczając do uchybień w jego realizacji.