Windykacja:


  • Dunaj - Finanse sp. z o.o. zajmuje się windykacją pozasądową, poczynając od wysyłania monitów, wezwań do zapłaty, poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, działania windykatorów bezpośrednich w terenie, negocjacje z dłużnikami, po ocenę celowości dalszych działań windykacyjno-prawnych, co skutkuje wnioskami o skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego, bądź odstąpieniem od dalszych czynności ze względu na wysokość ponoszonych kosztów i zaproponowanie alternatywnych, dozowolonych przez obowiązujące przepisy sposobów odzyskania nalezności. Doświadczenie i know-how oparte jest na windykacji bezpośredniej prowadzonej przez windykatorów w terenie. Metody windykacji dostosowywane są bezpośrednio do portfela windykacyjnego. Głównym celem działań windykacyjnych w terenie jest zawarcie ugody, ale dodatkowo także zdobycie informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i ocena stanu przyjętych zabezpieczeń. 
  • Nalezy podkreślić, że Dunaj - Finanse sp. z o.o. wykorzystuje wszelkie możliwości przewidziane przez prawo do odzyskania należności, w tym także te powstające po zakończeniu postępowania sądowego i egzekucyjnego.