Historia:


  • Dunaj - Finanse sp. z o.o. swoje doświadczenia windykacyjne wywodzi ze współpracy z Compensa Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. W latach 1997-2001 ubezpieczyciel ten, podobnie jak obecnie był jednym z liderów na rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce. W swojej ofercie posiadał m.in. ubezpieczenia kredytów konsumenckich, kredytów samochodowych, należności leasingowych, kredytów hipotecznych, gwarancje handlowe, celne, kontraktowe i wiele innych. Wypłata odszkodowania z umów ubezpieczeń finansowych i wystawionych gwarancji powodowała przekazanie należności regresowych Compensy do windykacji. Skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych potwierdza, że Dunaj - Finanse sp. z o.o. posiada doświadczenie w odzyskiwaniu należności.
  • Wielu obecnych pracowników Dunaj - Finanse sp. z o.o. rozpoczynało swoją karierę windykacyjną właśnie w Compensa Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, w której windykacja była prowadzona już od 1993 roku, kiedy rynek usług windykacyjnych w Polsce dopiero się kształtował. 
  • Doświadczenie wyniesione z pracy w Compensie pozwoliło nam wypracować właściwą strukturę organizacyjną. Posiadane doświadczenie oraz wypracowanie własnych metod windykacji pozwoliło nam na rozszerzenie działalności na kolejne sektory rynkowe. Obecnie prowadzimy windykację z szeregu różnych dziedzin, w tym m.in.: wierzytelności bankowych, ubezpieczeniowych, quasi-bankowych, umów cywilnoprawnych.