Postępowania prawne:


I. Postępowanie sądowe:

Postępowaniem o charakterze stricte prawnym obejmującym szereg gałęzi obowiązującego w Polsce prawa zajmuje się w Dunaj - Finanse sp. z o.o. dział prawny. W tym dziale m.in.:

 • dokonujemy analizy każdej sprawy, w celu wyboru odpowiedniego postępowania, zapewniającego najszybsze otrzymanie rozstrzygnięcia i gwarantującego jak najpełniejsze zabezpieczenie interesów Wierzyciela,
 • przygotowujemy całość dokumentacji potrzebnej do wszczęcia i szybkiego zakończenia postępowania,
 • przygotowujemy wszystkie pozwy, wnioski i inne pisma procesowe,
 • prowadzimy procesy zarówno w tradycyjnym postepowaniu sądowym jak i Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU),
 • sprawujemy nadzór nad całym postępowaniem sądowym, zarówno przed sądem I instancji jak i sądem odwoławczym,
 • występujemy w charakterze pełnomocnika strony, oskarzyciela subsydiarnego, oskarzyciela posiłkowego w postępowaniu karnym,
 • składamy zawiadomienia do prokuratury,
 • dokonujemy analizy ryzyka związanego z postępowaniem,
 • przedstawiamy kosztorys prowadzonych postepowań,
 • przygotowujemy opinie prawne i ekspertyzy,
 • uzyskujemy tytuły wykonawcze wraz z klauzulą wykonalności w celu skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,
 • wszczynamy postępowania spadkowe,
 • dokonujemy analizy sprawy pod kątem wpisania dłużników do Krajowego Rejestru Długów.

II. Postępowanie egzekucyjne:

Dział prawny Dunaj - Finanse sp. z o.o. odpowiada także, za sprawne wyegzekwowanie należności w po otrzymaniu tytułu wykonawczego przez stały nadzór postępowania egzekucyjnego. W ramach nadzoru prawnicy działu prawnego przygotowują m.in.:

 • całość dokumentacji potrzebnej do wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
 • w celu sprawnego przeprowadzenia egzekucji wszyczynamy postępowanie egzekucyjne zarówno w tradycyjnej formie papierowej jak i elektronicznej,
 • wszelkie pisma procesowe i wnioski w powyższym zakresie zakresie,
 • nadzorują przebieg egzekucji,
 • współpracują z komornikami w celu ustalenia danych dłużnika i zapewnienia sprawnego wyegzekwowania nalezności.