-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 R.

W związku z otrzymaniem w dniu 20 listopada 2014 r.informacji o próbie podania się przez bliżej nieokreślonąjeszcze osobę za funkcjonariusza publicznego w postaci Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie II Wydział Cywilny, przy pomocy szablonu (wzoru) wezwania z logo Dunaj – Finanse sp. z o.o. i zeskanowanym podpisem osoby potencjalnie uprawnionej niniejszym informuję, że pisma kierowane ze skrzynki mailowej: windykacja@ekomorniksadowy.pl są próbą wyłudzenia pieniędzy. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną lub papierową podejrzanego wezwania z logo Dunaj– Finanse sp. z o.o., które nie pochodzi od Dunaj– Finanse sp. z o.o.  (w szczególności z zamazanym adresatem lub innych istotnych danych, brakiem firmowych pieczątek) zwracamy się z prośbą o pilny kontakt telefoniczny z Dunaj– Finanse sp. z o.o. Informujemy również, że Dunaj – Finanse sp. z o.o. skierowała do właściwej prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa m.in. próby wyłudzenia i podszywania się pod funkcjonariusza publicznego. Jednocześnie informujemy, że podejmujemy wszelkie możliwe środki prawne w celu ochrony naszych interesów i dóbr osobistych, jak również praw autorskich przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych.