Scoring:


Scoring to usługa weryfikacyjna oferowana przez Dunaj – Finanse sp. z o.o. Polega na sprawdzaniu danych podanych przez klienta zleceniodawcy takich jak np. miejsce zamieszkania, miejsce pracy, czy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej bezpośrednio przez windykatora, który w miejscu wizytacji sporządza stosowny raport.

W ramach prowadzonej usługi weryfikacji ustalamy m.in:

1) miejsca zamieszkania:

  • faktyczne zamieszkanie klienta pod wskazanym adresem,
  • standard miejsca zamieszkania tj. ocena domu/mieszkania, opis i ocena okolicy,
  • wyposażenie miejsca zamieszkania.

2) miejsce pracy:

  • potwierdzenie faktycznego zatrudnienia u pracodawcy,
  • ocena wiarygodności pracodawcy,
  • potwierdzenie wysokości uzyskiwanych dochodów.

3) miejsce prowadzonej działalności:

  • potwierdzenie miejsca prowadzonej działalności (szyld, reklama itp.),
  • sprawdzenie zgodności danych dot. firmy,
  • ocena miejsca prowadzonej działalności i wiarygodności firmy.

Z każdej wizyty sporządzany jest raport zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy wraz końcową oceną przeprowadzonej weryfikacji. Jedno zlecenie dotyczy 1 nazwiska i może obejmować do weryfikacji od 1 do 3 adresów w zależności od potrzeb klienta. Termin usług Standard to 16 godzin roboczych od daty zlecenia,  Express to 8 godzin roboczych. Wynagrodzenie kształtowane jest w zależności od liczby adresów do sprawdzenia w ramach 1 zlecenia oraz od wymaganego terminu realizacji.

 

Ocena stanu majatkowego:

Usługa ta obejmuje określenie stanu majątkowego dłużnika w procesie przesądowym, czy przedegzekucyjnym. Niejednokrotnie w wyniku prowadzonej windykacji wewnętrznej przez naszego klienta, stoi on przed dylematem zasadności skierowania danej sprawy do sądu. Na tym etapie świadczona usługa ustalenia stanu majątkowego pozwala na określenie czy ewentualna egzekucja komornicza może przynieść efekty. Ponadto niejednokrotnie komornik w trakcie prowadzonej egzekucji wnosi do wierzyciela o wskazanie majątku dłużnika pod rygorem umorzenia egzekucji. Ponadto Dunaj-Finanse sp. z o.o. kieruje do sądu wnioski o wyjawienie majatku.