Dlaczego warto nam zaufać:


  • SKUTECZNOŚĆ: wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu windykacji należności dotyczących wielu portfeli z różnych dziedzin pozwala nam działać efektywnie. Zdobyta wiedza i wypracowane przez lata metody windykacji zapewniają efektywność tego procesu. 
  • SZYBKOŚĆ: obowiązujące w Dunaj - Finanse sp. z o.o. procedury i rozbudowany system informatyczny pozwala przeprowadzić cały proces windykacji i postępowania sądowego w możliwie najkrótszym czasie.
  • DOŚWIADCZENIE: wielu pracowników firmy Dunaj - Finanse sp. z o.o. to osoby, które swoją karierę rozpoczynały jeszcze w Towarzystwie Ubezpieczeń Compensa S.A. w dziale windykacji w latach dziewięćdziesiątych, kiedy rynek firm windykacyjnych dopiero się w Polsce rozwijał. Zdobyte doświadczenia pozwoliły na wypracowanie nam skutecznych i efektywnych metod windykacji.
  • ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE DO KLIENTA: Dunaj - Finanse sp. z o.o. posiadając bogatą ofertę z zakresu windykacji należności, jak również dotyczącą postępowań sądowych i egzekucyjnych umożliwia dostosowanie jej indywidualnie do potrzeb każdego klienta.
  • INDYWIDUALNE PODEJSCIE DO KAŻDEJ SPRAWY: w Dunaj - Finanse sp. z o.o. kładziemy największy nacisk na indywidualne podejście do każdej sprawy. To pozwala na dokładne zbadanie stanu faktycznego, wyjaśnienia okoliczności i umożliwienie przedstawienia w każdym przypadku palety rozwiązań ułatwiających podjęcie współpracy.
  • DETERMINACJA: działalność Dunaj - Finanse sp. z o. o. jest podporządkowana zasadzie pacta sunt survanda-umów należy dotrzymywać. Zaciągnięte zobowiązanie należy wykonać, gdyż rodzi ono określone skutki prawne i to jest dla nas najważniejsze.
  • LOJALNOŚĆ: każdy z naszych klientów jest na bieżąco informowany o aktualnym stanie każdej sprawy. Wystawiamy indywidualnie uzgodnione wcześniej z klientem raporty, informujemy o każdej istotnej kwestii, która pojawi się w trakcie naszej działalności.
  • STRATEGIA: przed rozpoczęciem procesu windykacji i czynności prawnych specjalnie wyznaczony zespół spółki Dunaj-Finanse dokonuje analizy danego portfela, w celu przyjęcia określonej strategii i metod działania. Takie podejście pozwala na stworzenie efektywnej procedury, ustalenia kolejności w podejmowania szeregu czynności mających na celu sprawne zaspokojenie wierzyciela.